top of page

Governmental |
GEMEENTE OSS

Empower Spaces ondersteunt de Gemeente Oss in een boeiende transformatie naar een nieuwe manier van werken. Met een groeiend aantal medewerkers en een verschuiving naar digitaal werken, ontstaat de behoefte aan een heroverweging van de werkomgeving. We begrijpen de noodzaak van een doordachte inrichting die niet alleen de efficiëntie vergroot, maar ook aansluit op de veranderende dynamiek.

In het publieke gebied komt de nadruk te liggen op overlegruimten, waar inwoners en belanghebbenden als publiek kunnen deelnemen, terwijl commissieleden toegang hebben tot een effectieve vergaderopstelling. Deze aanpassingen weerspiegelen de groeiende vraag naar een meer interactieve en participatieve benadering.

Bovendien speelt Empower Spaces een rol in de aanpassingen van de pantries, die niet alleen functioneel zijn maar ook voldoen aan duurzame normen door het verbod op SUP/koffiebekers. We kijken ernaar uit om samen met de Gemeente Oss te werken aan deze veranderingen die niet alleen de fysieke ruimte transformeren, maar ook de manier waarop mensen samenwerken en participeren in deze bloeiende gemeenschap.

Ontwerp
Interieurontwerp Twee Snoeken
Programma
projectmanagement 
Realisatie
2023 - 2025

GEMEENTE OSS.png

"Creating Better Spaces"

bottom of page