Hoe gaan we werken? Na Corona weer aan de slag, dit zijn de 4 voordelen!

Sinds we in kantoren werken zijn er vele vormen van werken en kantoorconcepten voorbij gekomen en door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van o.a. beeldbellen zullen daar ook in de toekomst nieuwe varianten bij komen.

Door Corona zijn er maatregelen opgelegd vanuit de overheid die een zeer grote impact hebben op de manier van werken en heeft werkend Nederland de afgelopen tijd haar enorme veerkracht laten zien. Heel veel medewerkers waren gedwongen thuis te werken en collega’s online te ontmoetten terwijl ze thuis ook alle ballen in de lucht moesten houden. De basisscholen gaan per 8 juni weer volledig aan de slag en het is dan de vraag hoe medewerkers invulling geven aan de manier van werken, blijft thuiswerken de norm en in welke mate.

Nieuwe huurcontracten

Van verschillende opdrachtgevers horen wij dat er gekeken wordt hoe zij omgaan met het ontvangen van medewerkers en dat zij op dit moment beoordelen hoe ze de kantoorgebouwen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. De meningen verschillen van extra ruimte realiseren voor werkplekken, grotere overlegruimten om zo meer afstand te creëren, tot het opzeggen van huurcontracten en op zoek te gaan naar meer kleine kantoren verspreidt over het land. Opvallend is dus dat er nu juist ook nieuwe huurcontracten worden gesloten.

Bedrijven zetten wel duidelijk in op meer thuiswerken en dat heeft zeer positieve effecten op de medewerkers doordat zij een veel betere leef-werk balans krijgen. Dit komt onder meer door het wegvallen van de reistijd. In gesprek met diverse medewerkers horen we ook dat de productiviteit veel hoger ligt en dat medewerkers zich beter kunnen concentreren. De stijl van leidinggeven is daarbij wel veel meer gericht op output en niet op aanwezigheid en dat vergt de nodige skills van managers die dat tot nu toe niet deden. Bovendien is de output nu vooral tactisch en operationeel van aard en minder strategisch en op de langere termijn gericht. “Eerst maar eens hier doorheen komen” is een veel gehoord argument.

De vraag is nu hoe lang we dit vast kunnen houden of dat we straks toch weer met z’n allen in de files gaan staan om elkaar op kantoor te ontmoeten. “Afgelopen week reed ik weer eens naar het werk en ervaarde ik dat het 15 minuten langer duurt ivm de nieuwe maximum snelheid van 100km/u”. Mooi voorbeeld van invloed van buitenaf die mij zeker meer thuis gaat laten werken.
Maar tegelijkertijd is er wel een enorme behoefte, na een periode van bijna geen contact, aan ‘spontaan’ contact met collega’s, ff dat praatje op de gang of bij de koffieautomaat. Deze ontmoetingen voeden de creativiteit en het gevoel ergens deel van uit te maken. Deze spontane ontmoetingen heb je niet via TEAMS of ZOOM.

Cellenkantoor weer terug?

Maar hoe zit het nu met de manier van werken zelf, wordt het een kantoortuin waarin je iedereen makkelijk kan ontmoeten, gaan we werken volgens activiteiten en wie zijn dan waar en wanneer aanwezig, op locatie of online? Of komt het oude cellenkantoor weer terug?

Als we nu de balans opmaken en kijken naar de korte en middellange termijn, dan zien we dat er behoefte ontstaat aan ontmoetingsplekken voor bijeenkomsten in combinatie met meer thuiswerken. We zien dat de huidige kantoren over voldoende vierkante meters beschikken om e.e.a. ruimer op te stellen en medewerkers te ontvangen. In die gebouwen kunnen organisaties het aantal werkplekken verminderen en de bureaus en stoelen mogelijk zelfs naar thuiswerkplekken verhuizen zodat daar ook een arbo werkplek gecreëerd wordt.

Beweging

Er zal hoe dan ook veel beweging ontstaan in de kantoren en er zal veel meer vanuit huis gewerkt gaan worden. Om de business van bedrijven weer op gang te brengen zal op korte termijn al een substantieel (60-70%) percentage van werkend Nederland weer naar kantoor komen, maar zal dat wel beperkt zijn tot 1 of 2 dagen. Sommige bedrijven laten overigens maar 10% van hun personeel toe voor de komende periode (zelfs tot eind 2020) en breiden dat de komende maanden uit tot ca. 50%.
Als je daar gaat werken heb je dus enorm veel ruimte en rust om je goed te focussen en je werk te doen. Toch fijn in plaats van thuiswerken terwijl je kinderen op de achtergrond Fortnite spelen en je allemaal explosies hoort tijdens je conferencecall.

Wat levert het op?

Post-corona levert ons naast de nadelen gelukkig ook 4 aangename voordelen op, meer thuiswerken en daardoor een beter leef-werk balans, minder filerijden en minimale reistijd, meer ruimte en rust op kantoor en een arbo werkplek voor thuis. Het kantoor wordt dus nog meer een ontmoetingsplek om af en toe met je collega’s samen te komen. Bovendien word je vanaf nu nog meer dan voorheen op je output beoordeeld en kan je je tijd grotendeels zelf indelen. Aanwezigheid is niet meer de graadmeter en dat is in mijn ogen pure winst voor zowel de medewerker als de werkgever.

Wij verwachten de komende periode meerdere van onze opdrachtgevers te adviseren over het herstructureren van hun organisatie en op zoek te gaan naar de nieuwe manier van werken en welke kantooromgeving daarbij past. Ik ben zeer benieuwd naar jullie ervaringen en ideeën over het bouwen van een krachtige omgeving na corona.

Empower Spaces!